Çimen Günay-Erkol

Türk Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi /Assistant Professor of Turkish Literature

Mühendis olarak mezun oldum, işim edebiyat üzerine araştırma yapmak, geceleri kitap okuyorum/I am an engineer by diploma, a literary scholar by profession and a book nerd by night.

ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-1607-9556


İş Adresi/Office:
Özyeğin Üniversitesi
Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Nişantepe Mh. Orman Sk. No: 34-36 34794
Çekmeköy-İstanbul

Telefon/Phone:
(216) 5649378

Faks/Fax:
(216) 5649057

Araştırma Alanları/Research Interests:

Tarihin yazınsallaştırılması, travma, tanıklık ve benlik anlatıları, toplumsal cinsiyet, erkeklik, edebiyatta çatışma sonrası, tıbbi insani bilimler.
Fictionalization of history, trauma, testimonial narrations and narrations of self, gender, masculinity, post-conflict literature, medical humanities.

Follow me on Academia.edu

Kitaplar/Books:FORTHCOMING/YAKINDA Turkish Literature as World Literature Bloomsbury Publishing, 2020.
(İngilizceden Çeviri ve Eşeditörlük) Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme. Yazar: James W. Messerschmidt. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları, 2019.
(Osmanlıcadan Çeviri) Dersaadet'te Emek: Netice-i Sa'y (1311) ve Kayınvalide (1312). Yazar: Mehmet Tahir. Konya: Palet Yayınları, 2019. Önsöz:"Evin İçinde ve Dışında Emek"
(Osmanlıcadan Çeviri) Zıpçıktılar. Yazar: Server Bedi (Peyami Safa). İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2019.
Yaralı Erkeklikler: 1970 Sonrası Türk Edebiyatında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke. Ankara: Ayizi Kitap, 2019.

Book Review by Bülent Sayak in Kadın/Woman 2000 Journal for Women's Studies Volume 20, No 1, 2019
(Yaralı Erkeklikler: 1970 Sonrası Türk Edebiyatında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke)
Broken Masculinities: Solitude, Alienation and Frustration in Turkish Literature after 1970. Budapest, NY: Central European University Press, 2016.

Book Review by Burcu Alkan in NORMA Volume 12, 2017
(Eşeditörlük, Yazar Biyografileri Sözlüğü: 1960 Sonrası Türk Romancılar, İkinci Cilt)
Dictionary of Literary Biography 379: Turkish Novelists since 1960 Second Volume, co-editor with Burcu Alkan, Gale Publishing: Detroit, 2016.

(Eşeditörlük, Yazar Biyografileri Sözlüğü: 1960 Sonrası Türk Romancılar, Birinci Cilt)
Dictionary of Literary Biography 373: Turkish Novelists since 1960 First Volume, co-editor with Burcu Alkan, Gale Publishing: Detroit, 2013.

Araştırma/Research:

"Edebiyatın Türkiye'nin Demokratikleşmesine Tanıklığı: Askeri Darbeler ve Romanlar" TÜBİTAK 114K137, 15 Ekim/October 2014-15 Nisan/April 2017
("Witnessing of Literature to Turkey's Democratization: Military Coups and Novels")

"Türkiye'de Kadın Edebiyatı ve Kadın Yazarların Profiline Dayalı Analitik İnceleme" TÜBİTAK 109K517, ISCH Action IS0901 15 Mayıs/May 2010-15 Ağustos/August 2012
("Women's Literature in Turkey" as part of COST Action Women Writers in History-Toward a New Understanding of European Literary Culture.)

Konuşmalar/Talks:

Medyascope: Erkeklik Sorgulanıyor 1 (5 Mart 2019)


Tarih Vakfı Ankara: Erkekliği Eleştiren Erkekler, 12 Mart ve Edebiyatı (15 Mart 2019)

Medyascope : Şehir Hepimizin: 12 Mart Romanlarında Kent ve Yabancılaşma (29 Temmuz 2019)


Çalıştaylar/Workshops:

Türkiye'de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkânlar 10-11 Mayıs 2019, İstanbul, co-organizer: Nurseli Yeşim Sünbüloğlu.

Edebiyat ve Erkeklik, İzmir, 28-31 Ağustos 2018, co-organizers: Murat Göç, Trevor Hope.
28-31 Ağustos tarihlerinde Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi ve Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü işbirliği ile düzenlenen ve İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinden yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktorasını yeni almış genç araştırmacıların katıldığu bu atölyede, eleştirel erkeklik incelemeleri ve edebiyat ilişkisine dair bir tartışma yürütülmüştür. Trevor Hope, Murat Göç, Çimen Günay Erkol, Ayşe Lahur Kırtunç ve Yusuf Eradam'ın moderatörlüğünü üstlendiği atölyede, katılımcılar, erkeklik ve erilliğin metinsel ve dilsel bir kurgu olarak inşası, yapıbozumu ve edebiyatta farklı erkekliklerin temsili konularında çeşitli sunumlar gerçekleştirmiştir. Atölye süresince katılımcılar halihazırda üzerinde çalıştıkları ya da çalışmayı düşündükleri makale, tez ya da inceleme yazılarını tartışmaya açma ve bu çalışmaları moderatörlerin yardımı ile olgunlaştırma fırsatını elde ettiler.

Transcultural Dialogues in Medical Humanities Workshop (TÜBİTAK 2223-D No: 1929B021500884) 24-25 November 2016, İstanbul, co-organizer: Burcu Alkan.

Makaleler/Papers:

2019
"Demir Adamların Toplumsal Cinsiyeti NOTOS: Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet 78, Ekim-Kasım 2019.

"Nesillerin Aklı: Hayal ve Hakikatin Mücadelesi" LiteraTür Projesi: Nesiller, 2019.

"Mecnûn'dan Melami'ye Krizin Olağanlaşması"MOLESTO: Edebiyat Araştırmaları Dergisi. Cilt 2, Sayı 2, 2019.

"Kültürel Bellekte Şiddet: Edebiyatta Darbeler ve Travma" Kültürel Bellek. Haz.: Pelin Şahin Tekinalp, Gonca Gökalp Alparslan. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2019.

2018
"Biz Eleştirirken"BirGün Kitap (Kasım 2018)
(While we criticize)

"Yarın Yarın: 1968'in Romanında Kadın Olmak" Toplumsal Tarih: 50 Yıl Sonra 1968. 293, Mayıs 2018.
(Tomorrow Tomorrow: Being a Woman in the Novels of 1968)

"Bir Darbe Romanı Olarak Tehlikeli Oyunlar" Birikim 345-346, Ocak 2018. 139-149.
(Dangerous Games as a Coup Novel)

"İllet, Zillet, Erkeklik: Eleştirel Erkeklik Çalışmaları ve Türkiye'deki Seyri" Toplum ve Bilim 145, 6-32.
(Illness, Abject, Masculinity: Critical Study of Masculinities in Turkey)

(Sinsi Travma ve Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın'ında Travmatize Olmuş Erkekler)
"Insidious Trauma and Traumatized Masculinities in Orhan Pamuk's The Red-Haired Woman" The Dubious Case of a Failed Coup - 2019 Militarism, Masculinities, and 15 July in Turkey. Singapore: Palgrave MacMillan (2018): 169-187.

("Rekabetçi Bellekten Çokyönlü Belleğe: Yazınsal Bir Karşılaştırma Aracı", Deniz Sert ile birlikte)
with Deniz Sert "From Competitive to Multidirectional Memory: A Literary Tool for Comparison" Turkish Studies 19, 1 (2018): 118-138.

2017
"Yaşamın Dalgalarında Batık Bir Gemi" K24 3 Ağustos 2017
(A Ship in the Tides of Life)

(book review) "The Psychopolitics of the Oriental Father by Bülent Somay" Masculinities 7 (February 2017)
(Bülent Somay'ın Doğulu Babanın Psikopolitikası kitabının eleştirisi)

"Ayfer Tunç'un Modernizmle Derdi: Faillik ve İktidar" Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15, 1, 349-362.
(Ayfer Tunç's Struggle with Modernism: Agency and Power)

"Dilin Doğuşu ve Havva'nın Dili." Cumhuriyet Akademi 2, 2017: s6.

"Herkes İçin Shakespeare" Cumhuriyet Akademi 2, 2017: s6.

"1960'larda Edebiyat: Kaliban'ın Öfkesi." 1960'lar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017: 909-931.
("Literature in 1960s: Caliban's Fury")

2016
Bağışlamak Mümkün Mü? Sevgi Soysal'ın Adalet Arayışı. Peyniraltı Edebiyat Ekim-Kasım 2016
(Is it Possible to Forgive? Sevgi Soysal's Quest for Justice)

"İstanbul'da Uyurgezmek: A.H. Tanpınar'ın Huzur'unda Huzursuz Bir Adam." Çev. Feyza Akgün. HECE: A.H. Tanpınar Özel Sayısı Eklerle 3. Baskı, 61, (2016): 249-269
(Previously published in Symposium as "Sleepwalking in Istanbul")

"Bellekten Beklentiler: Eleştirinin Darbe Romanlarına Tanıklığı." (Uğur Çalışkan ile birlikte) Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi 5 (2016): 10-35.
("Expectations From Memory: Witnessing Of Criticism to Military Putsches in the Turkish Novel")

"1960'lardan 28 Şubat'a Cemaati Romanlarla İcat Etmek: Siyasal İslam'ın Popüler Tezahürleri" (Uğur Çalışkan ile birlikte) Moment: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi. 3(1): 21-47. https://doi.org/10.17572/mj2016.1.2147
(Devising the Community by Novels from 1960s to February 28: Popular Manifestations of Political Islam)

"Crisis of Islamic Masculinities in 1968: Literature and Masquerade" (Uğur Çalışkan ile birlikte) Knowledge and Politics in Gender and Women's Studies. Ankara: ODTÜ, 2016: 233-242.
(1968'de İslami Erkekliklerin Krizi: Edebiyat ve Maskeli Balo)

2015
"Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Suat Derviş'in Gazetecilik Destekli Edebiyat Anlayışı." Yıldızları Seyreden Kadın: Suat Derviş Edebiyatı. Haz. Günseli Sönmez İşçi. İstanbul: İthaki Yayınları, 2015: 67-78.
("Social Life and Imagination: Suat Derviş's Journalistic Literature")

"Hegemonik Erkeklik ve Şafak'taki Erkekler." Sevgi Soysal Kitabı . İstanbul: İletişim Yayınları, 2015: 125-144.
("Hegemonic Masculinity and Men in Şafak.")

"Muhafazakâr Demokrasi ve Edebiyatı" AKP Döneminde Kültür ve Politika. İstanbul: Evrensel, 2015. 290-298.
("Conservative Democracy and its Literature")

(book review) The Crisis of Islamic Masculinities Amanullah de Sondy Masculinities 4 (August 2015)

(book review) Erkek Millet, Asker Millet Nurseli Yeşim Sünbüloğlu (ed) Masculinities 3 (February 2015)

2014
"Orhan Kemal'in 'Edebi' Romanları" Evrensel Kültür 268 (April 2014): 7-9.
('Literary' Novels of Orhan Kemal)

"Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Suat Derviş'in Edebiyatı" Varlık 112794 (Nisan 2014): 5-9.
(Social Life and Imagination: Suat Derviş's Literature)

2013
"Issues of Ideology and Identity in Turkish Literature during the Cold War" Turkey in the Cultural Cold War Eds. Cangül Örnek and Çağdaş Üngör. London: Palgrave, 2013. 109-130.
(Soğuk Savaş Sürecinde Türk Edebiyatında İdeoloji ve Kimlik Problemleri)

"Edebiyatımızda Deniz ve İçimizin Sönmeyen Yangını" İskeleye Yanaşan: Denizler, Gemiler, Denizciler. Eds. Orhan Berent ve Murat Koraltürk İstanbul: İletişim, 2013. 23-46.
(Sea in Turkish Literature and the Eternal Fire in Us)

"Mihman'da Eril Histeri" Polisiye Edebiyat. Ed. Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman. İstanbul: Bağlam, 2013. 159-165.
("Male Hysteria in Mihman")

"Post-Feminizm ve Sevgi Soysal" Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz. İstanbul: İletişim,, 2013. 97-113.
(Post-Feminism and Sevgi Soysal)

"Sait Faik'in Peter Pan Sendromu, Parabasis ve Toplumsal Cinsiyetin Yapısökümü." Sait Faik. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2013. 316-343.
("Peter Pan Syndrome of Sait Faik, Parabasis and Deconstruction of Gender")

2012
"Bakmak ama Görmemek: Türkiye'de Kadın Yazarların Profili" Kadın/Woman 2000, 13(2), Aralık 2012
("Looking without Seeing: Profile of Women Writers in Turkey")

"Orhan Kemal'in Baba Evi ve Avare Yıllar'ında İmparatorluk Sonrası Travma ve Eşikteki Erkeklik" Orhan Kemal. Ed: Işık Öğütçü ve Ahmet Ümit. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2012. 324-344.
("Post-Imperial Trauma and Liminal Masculinity in Orhan Kemal's My Father's House and Idle Years" Journal of European Studies Vol:42 Issue:3 September 2012, pp: 245-260)

"Transnational Perspectives on the 19th and 20th Century Women's Writing" Journal of Research in Gender Studies 2,2 (2012): 146-149.
(19. ve 20. yy Kadın Edebiyatında Ulusötesi Perspektifler)

2011
"Taş Üstüne Taş Koymak: 12 Mart Romanlarında Görgü Tanığı Belleğinin Yazınsallaştırılması." Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye'de Bellek Çalışmaları. Ed: Leyla Neyzi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011. 40-63.
(Fictionalization of Eyewitness Memory in March 12 Novels) How Do We Remember? Memory Studies in Turkey.

"Osmanlı-Türk Romanlarından Çağdaş Türk Romanlarına Kadınlık: Değişim ve Dönüşüm" Türkiyat Mecmuası 21, 2 (2011): 147-176.
(Womanhood from Ottoman-Turkish Novels to Contemporary Turkish Novels: Change and Transformation)

"Gizli Özne Olarak Kadın: Halide Edip Adıvar'ın Seviyye Talip'inde Kadınlık Kompleksi" Kurgu 7 (Mart-Nisan 2011), 32-37.
(Woman as Invisible Subject: The Female Complex in Halide Edip Adıvar's Seviyye Talip)

"Kadın Olarak Yazmak, Kadın Olarak Susmak: Aysel'deki Ayseller" Roman Kahramanları 7 (Temmuz 2011)
(Writing as Woman, Keeping Silent as Woman: Aysels in Aysel)

2010
"Yeni Tarihselcilik, Eski Romanlar: 12 Mart Romanlarını Yeniden Okumak." Journal of Turkish Studies: Festschrift in Honor of Walter Andrews 34:1 (2010): 233-252.
(New Historicism, Old Novels: Reading March 12 Novels Anew.)

"Türkiye'de Göçebe Olmak ve Edebiyat Yapmak." Lacivert 6 (2010): 56-60.
("Being Nomadic in Turkey and Making Literature.")

"Hasan Ali Toptaş'ın Romanlarında İktidar ve Gölgesiz Erkek". Efendime Söyleyeyim: Hasan Ali Toptaş Kitabı. Ed. Mesut Varlık. İstanbul: İletişim Yayınları, 2010.
("Hegemony and Shadowless Men in Hasan Ali Toptaş's Novels.")

"One Nation, Two Exiles: Displacement of Halide Edip Adıvar and Suad Derviş From Turkey's Literary Scene" 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2010. 208-218.
(Bir Millet, İki Sürgün: Halide Edip Adıvar ve Suat Derviş'in Türkiye'nin Edebiyat Sahnesinden Sürülmeleri )

2009
"Cinsiyet Sarhoşluğu: Bir Düğün Gecesi'nde Askerlik ve Erkeklik." Kritik 4 (Kasım 2009): 245-264.
("Gender Vertigo: The Military and Masculinity in Bir Düğün Gecesi.")

("İstanbul'da Uyurgezmek: A. H. Tanpınar'ın Huzur'unda Huzursuz bir Adam.")
"Sleepwalking in İstanbul: A Man in Anguish in A. H. Tanpınar's A Mind at Peace." Symposium 63 2 (Summer 2009): 85-106.

2008
"Türk Romanının Oluşumu'na Mimetik Yaklaşımlar." Mesele 18 (Haziran/June 2008): 49-51.
("Mimetic Approaches to The Formation of Turkish Novel.")

"12 Mart'ta Aşkın Sağı Solu: Yarın Yarın ve Sancı'da Eril Bakış." Feminist Yaklaşımlar 5 (Haziran/June 2008)
("Right and Left of Love in March 12: Male Gaze in Tomorrow Tomorrow and Stitch.")

2007
("Kişotik Ölüm: Melih Cevdet Anday'ın İsa'nın Güncesi'nde Fedakârlık ve Erillik.")
"The Quixotic Death: Sacrifice and Masculinity in Melih Cevdet Anday's The Diary of Jesus." Journal of Turkish Literature 4 (2007): 123-141.

2006
"12 Mart Romanlarında Erkeklik ve Muhafazakârlık: Büyük Gözaltı ve Gençliğim Eyvah" Pasaj (Ocak-Haziran/January-June 2006): 75-94.
("Masculinity and Conservatism in March 12 Novels: Extreme Surveillance and Alas, My Youth.")

2005
("Düelloyu Kabul Etmek: Meclisteki Kurmaca Yazarları")
"Taking up the Gauntlet: Fictionists in the Turkish Parliament." European Journal of Turkish Studies: Being a MP in Contemporary Turkey (2005).

"De Turkse Roman: Een Overzicht."
("A Panoramic Look at Turkish Fiction.") Çev./Trans. Katelijn de Vuyst. Deusexmachina 112 (Mart/March 2005): 17-26.

2003
"Ağrıdağı Efsanesi'nde Arketipsel Benlik.'' Geçmişten Geleceğe Yaşar Kemal. (Konferans Bildirileri) Ed: Süha Oğuzertem. İstanbul: Adam Yayınları, 2003. 85-102.
"The Archetypal Self in The Legend of Mount Ararat." Yaşar Kemal: From the Past to the Future. (Conference Proceedings)

"Türk Romanında Kötülüğün Retoriği: Sarmaşık, Aşk ve Tecavüz." E 47 (Şubat/February 2003): 97-100.
("The Rhetoric of Demonism in Turkish Fiction: Ivy, Love and Rape.")

2002
"Saman Sarısı'nın Başdöndüren Zamanı: Nâzım Hikmet'in Poetikası ve Bektaşiliğin Zaman Algısı Üzerine Notlar." Çağdaş Türk Dili: Nâzım Hikmet Özel Sayısı 172 (Haziran/June 2002): 270-276.
("Time in Saman Sarısı: Notes on the Poetics of Nâzım Hikmet and the Appraisal of Time in the Bektashi Order.")

"Postmodern Darbeye Direnen Roman: Bin Hüzünlü Haz'da Belirsizliğin Bilgeliği." Defter 45 (Kış/Winter 2002): 121-130.
("Opposing the Postmodern Coup d'Ètat: The Wisdom of Uncertainty in A Thousand Gloomy Pleasures.")

2001
"Şafak'ta Kadın Olmak."Varlık 1131 (Aralık/December 2001): 14-17.
("Being a Woman in The Dawn.")

Araştırma projemizin çıktılarının yer aldığı web sitesi yayında... http://edebiyattadarbe.com

Posted by Darbe, Travma ve Edebiyat on Monday, August 8, 2016Darbeler ve Romanlar / Kadın Yazarlar Veritabanı /

-- son güncelleme/last modified 17.11.2019