Çimen Günay-Erkol

Türk Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi /Assistant Professor of Turkish Literature


İş Adresi/Office:
Özyeğin Üniversitesi
Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Nişantepe Mh. Orman Sk. No: 34-36 34794
Çekmeköy-İstanbul

Telefon/Phone:
(216) 5649378

Faks/Fax:
(216) 5649057

Araştırma projemizin çıktılarının yer aldığı web sitesi yayında... http://edebiyattadarbe.com

Posted by Darbe, Travma ve Edebiyat on Monday, August 8, 2016

Araştırma Alanları/Research Interests:

Tarihin yazınsallaştırılması, tanıklık anlatıları, toplumsal cinsiyet, erillik, sakatlık çalışmaları.
Fictionalization of history, testimonial narrations, gender, masculinity, disability studies.

Kitaplar/Books:

Yaralı Erkeklikler: 1970 Sonrası Türk Edebiyatında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke. Ankara: Ayizi Kitap, 2019.

(Yaralı Erkeklikler: 1970 Sonrası Türk Edebiyatında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke)
Broken Masculinities: Solitude, Alienation and Frustration in Turkish Literature after 1970. Budapest, NY: Central European University Press, 2016.

(Yazar Biyografileri Sözlüğü: 1960 Sonrası Türk Romancılar, İkinci Cilt)
Dictionary of Literary Biography: Turkish Novelists since 1960 Second Volume, co-editor, Gale Publishing: Detroit, 2016.

(Yazar Biyografileri Sözlüğü: 1960 Sonrası Türk Romancılar, Birinci Cilt)
Dictionary of Literary Biography: Turkish Novelists since 1960 First Volume, co-editor, Gale Publishing: Detroit, 2013.

Araştırma/Research:

"Edebiyatın Türkiye'nin Demokratikleşmesine Tanıklığı: Askeri Darbeler ve Romanlar" TÜBİTAK 114K137, 15 Ekim/October 2014-15 Nisan/April 2017
("Witnessing of Literature to Turkey's Democratization: Military Coups and Novels")

"Türkiye'de Kadın Edebiyatı ve Kadın Yazarların Profiline Dayalı Analitik İnceleme" TÜBİTAK 109K517, ISCH Action IS0901 15 Mayıs/May 2010-15 Ağustos/August 2012
("Women's Literature in Turkey" as part of COST Action Women Writers in History-Toward a New Understanding of European Literary Culture.)

Makaleler/Papers:

(Sinsi Travma ve Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın'ında Travmatize Olmuş Erkekler)
"Insidious Trauma and Traumatized Masculinities in Orhan Pamuk's The Red-Haired Woman" The Dubious Case of a Failed Coup - 2019 Militarism, Masculinities, and 15 July in Turkey. Singapore: Palgrave MacMillan (2018): 169-187.

("Rekabetçi Bellekten Çokyönlü Belleğe: Yazınsal Bir Karşılaştırma Aracı", Deniz Sert ile birlikte)
with Deniz Sert "From Competitive to Multidirectional Memory: A Literary Tool for Comparison" Turkish Studies 19, 1 (2018): 118-138.

"Dilin Doğuşu ve Havva'nın Dili." Cumhuriyet Akademi 2, 2017: s6.

"İstanbul'da Uyurgezmek: A.H. Tanpınar'ın Huzur'unda Huzursuz Bir Adam." Çev. Feyza Akgün. HECE: A.H. Tanpınar Özel Sayısı Eklerle 3. Baskı, 61, (2016): 249-269
(Previously published in Symposium as "Sleepwalking in Istanbul")

"1960'larda Edebiyat: Kaliban'ın Öfkesi." 1960'lar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017: 909-931.
("Literature in 1960s: Caliban's Fury")

"Bellekten Beklentiler: Eleştirinin Darbe Romanlarına Tanıklığı." (Uğur Çalışkan ile birlikte) Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi 5 (2016): 10-35.
("Expectations From Memory: Witnessing Of Criticism to Military Putsches in the Turkish Novel")

"Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Suat Derviş'in Gazetecilik Destekli Edebiyat Anlayışı." Yıldızları Seyreden Kadın: Suat Derviş Edebiyatı. Haz. Günseli Sönmez İşçi. İstanbul: İthaki Yayınları, 2015: 67-78.
("Social Life and Imagination: Suat Derviş's Journalistic Literature")

"Hegemonik Erkeklik ve Şafak'taki Erkekler." Sevgi Soysal Kitabı . İstanbul: İletişim Yayınları, 2015: 125-144.
("Hegemonic Masculinity and Men in Şafak.")

"Muhafazakâr Demokrasi ve Edebiyatı" AKP Döneminde Kültür ve Politika. İstanbul: Evrensel, 2015. 290-298.
("Conservationist Democracy and its Literature")

"Mihman'da Eril Histeri" Polisiye Edebiyat. Ed. Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman. İstanbul: Bağlam, 2013. 159-165.
("Male Hysteria in Mihman")

"Sait Faik'in Peter Pan Sendromu, Parabasis ve Toplumsal Cinsiyetin Yapısökümü." Sait Faik. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2013. 316-343.
("Peter Pan Syndrome of Sait Faik, Parabasis and Deconstruction of Gender")

"Bakmak ama Görmemek: Türkiye'de Kadın Yazarların Profili" Kadın/Woman 2000, 13(2), Aralık 2012
("Looking without Seeing: Profile of Women Writers in Turkey")

"Orhan Kemal'in Baba Evi ve Avare Yıllar'ında İmparatorluk Sonrası Travma ve Eşikteki Erkeklik"
("Post-Imperial Trauma and Liminal Masculinity in Orhan Kemal's My Father's House and Idle Years" Journal of European Studies Vol:42 Issue:3 September 2012, pp: 245-260)

"Taş Üstüne Taş Koymak: 12 Mart Romanlarında Görgü Tanığı Belleğinin Yazınsallaştırılması." Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye'de Bellek Çalışmaları. Ed: Leyla Neyzi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011. 40-63.
(Fictionalization of Eyewitness Memory in March 12 Novels) How Do We Remember? Memory Studies in Turkey.

"Yeni Tarihselcilik, Eski Romanlar: 12 Mart Romanlarını Yeniden Okumak." Journal of Turkish Studies: Festschrift in Honor of Walter Andrews 34:1 (2010): 233-252.
(New Historicism, Old Novels: Reading March 12 Novels Anew.)

"Türkiye'de Göçebe Olmak ve Edebiyat Yapmak." Lacivert 6 (2010): 56-60.
("Being Nomadic in Turkey and Making Literature.")

"Hasan Ali Toptaş'ın Romanlarında İktidar ve Gölgesiz Erkek". Efendime Söyleyeyim: Hasan Ali Toptaş Kitabı. Ed. Mesut Varlık. İstanbul: İletişim Yayınları, 2010.
("Hegemony and Shadowless Men in Hasan Ali Toptaş's Novels.")

"Cinsiyet Sarhoşluğu: Bir Düğün Gecesi'nde Askerlik ve Erkeklik." Kritik 4 (Kasım 2009): 245-264.
("Gender Vertigo: The Military and Masculinity in Bir Düğün Gecesi.")

("İstanbul'da Uyurgezmek: A. H. Tanpınar'ın Huzur'unda Huzursuz bir Adam.")
"Sleepwalking in İstanbul: A Man in Anguish in A. H. Tanpınar's A Mind at Peace." Symposium 63 2 (Summer 2009): 85-106.

"Türk Romanının Oluşumu'na Mimetik Yaklaşımlar." Mesele 18 (Haziran/June 2008): 49-51.
("Mimetic Approaches to The Formation of Turkish Novel.")

"12 Mart'ta Aşkın Sağı Solu: Yarın Yarın ve Sancı'da Eril Bakış." Feminist Yaklaşımlar 5 (Haziran/June 2008)
("Right and Left of Love in March 12: Male Gaze in Tomorrow Tomorrow and Stitch.")

("Kişotik Ölüm: Melih Cevdet Anday'ın İsa'nın Güncesi'nde Fedakârlık ve Erillik.")
"The Quixotic Death: Sacrifice and Masculinity in Melih Cevdet Anday's The Diary of Jesus." Journal of Turkish Literature 4 (2007): 123-141.

"12 Mart Romanlarında Erkeklik ve Muhafazakârlık: Büyük Gözaltı ve Gençliğim Eyvah" Pasaj (Ocak-Haziran/January-June 2006): 75-94.
("Masculinity and Conservatism in March 12 Novels: Extreme Surveillance and Alas, My Youth.")

("Düelloyu Kabul Etmek: Meclisteki Kurmaca Yazarları")
"Taking up the Gauntlet: Fictionists in the Turkish Parliament." European Journal of Turkish Studies: Being a MP in Contemporary Turkey (2005).

"De Turkse Roman: Een Overzicht."
("A Panoramic Look at Turkish Fiction.") Çev./Trans. Katelijn de Vuyst. Deusexmachina 112 (Mart/March 2005): 17-26.

"Ağrıdağı Efsanesi'nde Arketipsel Benlik.'' Geçmişten Geleceğe Yaşar Kemal. (Konferans Bildirileri) Ed: Süha Oğuzertem. İstanbul: Adam Yayınları, 2003. 85-102.
"The Archetypal Self in The Legend of Mount Ararat." Yaşar Kemal: From the Past to the Future. (Conference Proceedings)

"Türk Romanında Kötülüğün Retoriği: Sarmaşık, Aşk ve Tecavüz." E 47 (Şubat/February 2003): 97-100.
("The Rhetoric of Demonism in Turkish Fiction: Ivy, Love and Rape.")

"Saman Sarısı'nın Başdöndüren Zamanı: Nâzım Hikmet'in Poetikası ve Bektaşiliğin Zaman Algısı Üzerine Notlar." Çağdaş Türk Dili: Nâzım Hikmet Özel Sayısı 172 (Haziran/June 2002): 270-276.
("Time in Saman Sarısı: Notes on the Poetics of Nâzım Hikmet and the Appraisal of Time in the Bektashi Order.")

"Postmodern Darbeye Direnen Roman: Bin Hüzünlü Haz'da Belirsizliğin Bilgeliği." Defter 45 (Kış/Winter 2002): 121-130.
("Opposing the Postmodern Coup d'Ètat: The Wisdom of Uncertainty in A Thousand Gloomy Pleasures.")

"Şafak'ta Kadın Olmak."Varlık 1131 (Aralık/December 2001): 14-17.
("Being a Woman in The Dawn.")Follow me on Academia.edu

Tweets by @cimenlikteDarbeler ve Romanlar / Kadın Yazarlar Veritabanı /

-- son güncelleme/last modified 16.01.2019