Proje Hakkında

Edebiyatın Türkiye’nin Demokratikleşme Tarihine Tanıklığı: Darbeler ve Romanlar başlıklı projemiz TÜBİTAK desteğiyle, Çimen Günay-Erkol yürütücülüğünde, Özyeğin Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Türkiye 1960-1980 yılları arasındaki yirmi yıllık dönemde üç darbeye ve iki darbe teşebbüsüne tanıklık etti. 1997’de gerçekleşen 28 Şubat müdahalesi ile birlikte, bu listeye bir de “post-modern darbe” ve son olarak 27 Nisan 2007’de yayımlanan e-muhtıra eklendi. Bu süreçlerin bazıları edebiyata konu oldu. Askeri darbelerin edebiyatla ilişkisi, dönemsel olarak ayrı ayrı incelemelere tabii tutulmuş ancak henüz sistematik bir şekilde ve bütünlüklü olarak incelenmemiştir. Bu projenin amacı edebiyat araştırmalarında yeni ufuklar açan disiplinler arası alanlardan biri olan bellek/tanıklık çalışmalarının çizdiği kuramsal çizgide ilerleyerek ve kurmaca yapıtlara odaklanarak, askeri müdahalelerin Türkiye’deki edebiyata yansımasını ve etkilerini incelemektir. Yöntem olarak tanıklık derecelerine ve toplumsal cinsiyete dayalı bir yakın okuma kullanılacak ve bu yöntem siyasi tarih ve psikoloji araştırmalarının desteğiyle şekillendirilecektir.

Proje Yürütücüsü: Çimen Günay-Erkol
Araştırmacılar: Deniz Sert, Gizem Arıkan

Proje Asistanları: Uğur Çalışkan, Elif Sarı