Proje Çıktıları

MAKALELER

1. Çalışkan U. ve Günay-Erkol Ç. “Bellekten Beklentiler: Eleştirinin Darbe Romanlarına Tanıklığı,” Monograf Journal, 2016/5: 10-35. Academia.edu

2. Günay-Erkol Ç. ve Çalışkan U. “1960’lardan 28 Şubat’a Cemaati Romanlarla İcat Etmek: Siyasal İslamın Popüler Tezahürleri,” Moment Dergi Cilt:3, Sayı: 1 (2016): 21-47. Academia.edu

BİLDİRİLER

1. Çalışkan U. ve Günay-Erkol Ç. “Türkçe Edebiyatta Darbe Tanıklıkları ve Belleğin Edebî-Politik Biçimleri,” I. Munzur-Zap Sosyal Bilimler Kongresi, Temmuz 2015, Tunceli.

2. Çalışkan U. ve Günay-Erkol Ç. “Crisis of Islamic Masculinities in 1968: Literature and Masquerade”, International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women Studies, s. 233-242, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ekim 2015, Ankara. Academia.edu

3. Çalışkan U. “Kız, Baba, Deniz: Tuhaf Bir Kadın‘da Cumhuriyet’in İki Kuşağı ve Halk,” 8. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Mayıs 2016, İstanbul.

4. Günay-Erkol Ç. “Hatıralar ve Deniz: Romanda Tarihin Öteki Yüzü,” 8. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Mayıs 2016, İstanbul.